Järvenpää-Seura
Järvenpää-Seura ry on 10.11.1965 perustettu sitoutumaton kotiseutuyhdistys, joka vaalii paikkakunnan perinteitä, historiaa ja kulttuuria. Yhdistys tarjoaa  tietoa Järvenpään nykyisyydestä ja menneisyydestä kaikille kotiseudusta kiinnostuneille ja toivoo aktiivisia ihmisiä mukaan toimintaansa kotipaikkakunnan kehittämiseksi ja asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi.

Tavoitteemme on
• kehittää kotiseutua paikallisten erityispiirteiden pohjalta
• parantaa elinympäristöä ja lisätä asukkaiden viihtyisyyttä
• lisätä tietoa kotiseudusta, pitää yllä kotiseutuhenkeä ja aktivoida asukkaita toimimaan  kotikaupunkinsa hyväksi
• vaalia ja edistää kotiseudun kulttuuria

Näiltä sivuilta löytyvät tiedot ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista. Heille, jotka eivät vielä tunne Järvenpää-Seuraa, löytyy tietoa seuran  toiminnasta, hallinnosta ja siitä, mitä seuran jäsenyys tarjoaa. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Kokousten ajankohdista ilmoitetaan paikallislehdissä, jäsenkirjeillä sekä näillä sivuilla.